Unik studie om bostadspolitik för de fattigaste hushållen

Hur har egentligen bostadspolitiken för de allra fattigaste hushållen sett ut historiskt? Micael Nilsson, fil. dr och verksam vid Boverket, är expert på bostadssociala frågor. I sin nya bok undersöker han svensk bostadspolitik under 1900-talet med fokus på de hushåll med allra sämst ekonomi: de som inte har råd med en vanlig hyra.

Studien är unik i sitt slag och ger viktiga insikter om framväxten av den bostadspolitik vi har idag. Bostadsstöden, visar Nilsson, har historiskt inte fungerat så bra som nutida debattörer velat ge intryck av.

Läs mer och beställ Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt här.