Våldsoffer – en förändrad bild av lidande

Att våld gör skada även bortom det fysiska har inte alltid varit självklart. Tvärtom är dagens bild av våldsoffrens lidande ett resultat av nyanseringar som skett över tid i medicinska, juridiska, och politiska dragkamper.

I Våldets djupa spår tar historikern Christopher Collstedt sin utgångspunkt år 1965 då den nya Brottsbalken inrättades, och analyserar de samtal om våld som därefter förts i de offentlig-politiska rummen.

En viktig och informativ bok om synen på kropp och våld i det senmoderna Sverige.

 

Läs mer och beställ boken här!