Varför ska vi värna kulturjournalistiken?

Varför ska vi värna kulturjournalistiken?

Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter?

Tre medieforskare undersöker kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Boken ger en unik inblick i en sällan belyst del av det svenska medielandskapet.