Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Marie Ulväng är disputerad i ekonomisk historia vid Uppsala universitet....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu vid Tammerfors universitet....

Loading new posts...
No more posts