Annelie Drakman

Annelie Drakman

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om hur åderlåtning och klimatmedicin övergavs under 1800-talets lopp. Hon arbetar nu som forskare vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet.

Böcker

Med tvål, vatten och flit

Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik
Johanna Annola, Annelie Drakman & Marie Ulväng (red.)

Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga. Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen och rörelsen tog fart brett i Norden runt sekelskiftet 1900. Här belyser forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Hur gick arbetet för ökad renlighet till?

Läs mer »