Johanna Annola

Johanna Annola

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu som akademiforskare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhetshistoria (HEX) vid Tammerfors universitet. Hennes nyaste projekt handlar om kvinnofängelser i Finland under det långa 1800-talet.

Böcker

Med tvål, vatten och flit

Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik
Johanna Annola, Annelie Drakman & Marie Ulväng (red.)

Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga. Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen och rörelsen tog fart brett i Norden runt sekelskiftet 1900. Här belyser forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Hur gick arbetet för ökad renlighet till?

Läs mer »