Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Anna-Brita Lövgren

Anna-Brita Lövgren (1933) är fil. dr och docent i historia. Hon har varit verksam inom det statliga arkivväsendet och chef för Landsarkivet i Göteborg. I sin avhandling (1980) behandlade hon regeringsärendena under Karl XI:s envälde. I sin fortsatta forskning har hon intresserat sig för den offentliga förvaltningens former och innehåll i förhållande till de politiska ramarna i såväl statlig som kommunal tappning mellan 1500- och 1900-talen. Anna-Brita Lövgren har även publicerat skilda arbeten i arkivvetenskap och medverkat i läroböcker i ämnet.

Foto: Elisabeth Reutersward

Böcker

Staten och folk på väg
Staten och folk på väg

Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Men vilka var motiven bakom kontrollbehovet? Hur fungerade de tidiga dokumenten och vad skilde den tidens pass från vår tids?
I Staten och folk på väg ger historikern Anna-Brita Lövgren för första gången en helhetsbild av utvecklingen av dessa resehandlingar över århundradena fram till 1860. Då avvecklades systemet i och med ett politiskt, socioekonomiskt och tekniskt förändrat, fredligare samhälle.

Läs mer »