Anna Dahlgren

Anna Dahlgren

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Dahlgren arbetar i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och de politiska turerna kring dessa.

Foto: Patrick Miller

Webbsida »

Böcker
Fashioned in the North

Fashioned in the North

Nordic histories, Agents and Images of Fashion Photography
Anna Dahlgren (red.)

Fashioned in the North innehåller många hittills okända exempel på bilder, fotografer, och publikationer inom modeforskningen. I antologin diskuteras också orsakerna till denna underexponering. Därmed utmanar texterna inte bara modeforskningen genom nya exempel utan också genom att närma sig modefotografi på nya sätt, såväl metodologiskt som teoretiskt.

Läs mer »