Anna Larsson

Anna Larsson

Anna Larsson är verksam som professor och forskningsledare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

Webbsida: https://www.umu.se/personal/anna-larsson/

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

Läs mer »