Anna Lund

Anna Lund

Anna Lund är docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning. Hon är särskilt intresserad av hur vi skapar mening när vi blir pensionärer, hur kulturpolitiken sätts i verket samt hur ungdomars livsvillkor och kulturella identiteter samspelar med läroprocesser i och utanför skolans värld.

Foto: Johannes Rydström

Webbsida: https://www.su.se/profiles/annlun-1.340217

Böcker
Farväl till arbetet

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck & Anna Lund

Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, men även motvilliga pensionärer kommer till tals.

Läs mer »