Björn Norlin

Björn Norlin

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Foto: Ulrika Salén

Webbsida: https://www.umu.se/personal/bjorn-norlin/

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

Läs mer »