Christina Osbeck

Christina Osbeck

Christina Osbeck, docent och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, arbetar i sin forskning framförallt med religionsdidaktik, det vill säga undervisning och lärande inom svensk skolas breda religionskunskapsämne som också innefattar etik och livstolkning, områden som är särskilt centrala i hennes forskning.

Foto: Torsten Arpi/Göteborgs universitet

Webbsida: http://idpp.gu.se/personal/christinaosbeck

Böcker
Didactic classroom studies

Didactic classroom studies

A potential research direction
Christina Osbeck, Åke Ingerman & Silwa Claesson (red.)

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna förutsättningar och på så sätt får olika didaktiska konsekvenser för undervisning och lärande i olika ämnen.

Läs mer »