Daniel Bodén

Daniel Bodén

Daniel Bodén är lektor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Hans forskning handlar om gränslandet mellan teknik, kultur och social förändring med ett särskilt fokus på frågor om klass och arbetsliv. Han disputerade med avhandlingen Systemmänniskan. Automationen, människan och det senmoderna förnuftet (2016) och har de senaste åren särskilt intresserat sig för etnografiska studier av arbetets sociala organisation i samtiden såväl som i det förflutna.

Webbsida.

Böcker

AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv

Daniel Bodén & Michael Godhe (red.)

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media, men är de egentligen rimliga?

Läs mer »