Digital konferens om framtidens lärarutbildning

Digital konferens om framtidens lärarutbildning

Den 15–16 mars anordnar Örebro universitet den digitala konferensen Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner med föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar, möjligheter och visioner kring svensk lärarutbildning i samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet.

En av programpunkterna utgörs av ett diskussionsforum kring antologin Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi (2022) av Inger Eriksson och Ann Öhman Sandberg (red.), där tio av författarna deltar i diskussionen. Läs mer om konferensprogrammet på Örebro universitets hemsida.

Konferensen är digital och gratis men kräver att anmälan görs. För mer information om konferensen och anmälan, läs här.