Inger Eriksson

Inger Eriksson

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet. Hon har under många år varit aktiv i uppbyggnaden av Stockholm Teaching & Learning Studies, som är en samverkansplattform mellan universitet och skolhuvudmän. I sin egen forskning har Inger speciellt arbetat med undervisningsutvecklande forskning. Inger både har lett och leder idag projekt finansierade av Skolforskningsinstitutet.

Foto: Marcus Rostamkhani

Böcker

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

Utmaningar och möjligheter vid samverkan
Inger Eriksson & Ann Öhman Sandberg (red.)

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kallade ULF-avtalet – Utveckling Lärande och Forskning – är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte.

Läs mer »