Jesper Johansson

Jesper Johansson

Jesper Johansson är fil. dr i historia tillika docent och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han arbetar sedan länge i en rad forsknings- och samverkansprojekt om migration, arbetsmarknad, socialt arbete och socialpolitik.

Foto: Privat

Webbsida

Böcker

Migration och kulturarv

Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?

Läs mer »