Joakim Landahl

Joakim Landahl

Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. För närvarande forskar han om internationella kunskapsmätningar (IEA och Torsten Husén), pedagogikdisciplinens historia, elevrörelsen samt folkskollärarkårens vardags- och yrkesliv.

Böcker

Skolans kriser

Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter
Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.)

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Men med detta har också följt stark kritik och missnöje. Här belyser forskare kontinuiteter och förändringar i kritiken över tid. Hur uppstår intrycket av kris i skolan?

Läs mer »