Jonas Harvard

Jonas Harvard

Jonas Harvard är docent i historia vid Mittuniversitetet där han bland annat undervisar på journalistprogrammet. Han disputerade 2006 vid Umeå universitet med en avhandling som undersökte hur politiker såg på begreppet ”allmänna opinionen” 1850–1920. Hans forskning har rört mediehistoria i bred mening. Bland annat har han undersökt opinionsbildningens mekanismer under 1800-talet, hur tekniska förändringar som den elektriska telegrafen förändrat kommunikationen över stora avstånd, samt hur mediemarknadens strukturer påverkat bilden av Norden.

Webbsida: https://www.miun.se/Personal/jonasharvard/

Böcker
Den nya staten

Den nya staten

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
Erik Nydahl & Jonas Harvard (red.)

Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat?

Läs mer »