Karlis Neretnieks

Karlis Neretnieks

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Foto: Privat

Webbsida: http://karlisn.blogspot.se/

Böcker
Att leda i svåra lägen

Att leda i svåra lägen

Civila chefer och militära lärdomar
Karlis Neretnieks & Marco Smedberg

Vad kan krig lära oss om att leda företag? Att föra krig är en extremt resultatorienterad verksamhet, och konsekvenserna av god eller dålig ledning blir därför mycket tydliga. Det är utgångspunkten för den nya boken Att leda i svåra lägen, där 20 civila chefer med stor erfarenhet reflekterar över militära konflikter och händelser.

Läs mer »