Att leda i svåra lägen

269.00 kr

Civila chefer och militära lärdomar
Karlis Neretnieks & Marco Smedberg

Vad kan krig lära oss om att leda företag?

Att föra krig är en extremt resultatorienterad verksamhet, och konsekvenserna av god eller dålig ledning blir därför mycket tydliga. Det är utgångspunkten för den nya boken Att leda i svåra lägen, där 20 civila chefer med stor erfarenhet reflekterar över militära konflikter och händelser.

I boken intervjuas bland andra Sven-Christer Nilsson, tidigare koncernchef för Ericsson; Eva Hamilton, tidigare vd för SvT; Mikael Odenberg, f d försvarsminister, och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland.

»Vi har närmat oss ämnet på ett handfast sätt«, berättar Marco Smedberg, en av bokens två författare. Han har arbetat som yrkesofficer och är författare till flera böcker om militär ledning. »Vi skildrar ett antal dramatiska händelser ur militärhistorien där det varit fråga om svåra lägen. Sedan får svenska chefer kommentera besluten, och dra sina slutsatser.«

Exemplen sorteras in i tre nivåer: den strategiska ledningsnivån, den operativa nivån med mellanchefer och den taktiska nivån med första linjens chefer.

Bokens andra författare, Karlis Neretnieks, är tidigare rektor för Försvarshögskolan. Han konstaterar att ett framstående civilt ledarskap har stora likheter med erfarenheterna från de militära fallstudier som tas upp. »Egenskaper som att vara ett föredöme, eller våga och vilja fatta beslut, är ovärderliga oavsett ansvarsområde.«

Att leda i svåra lägen kan tjäna som inspiration eller praktisk verktygslåda för alla som på ett eller annat sätt leder organisationer, stora som små, civila eller militära.

DE INTERVJUADE
Charlotta Falvin har styrelsebefattningar vid Lunds tekniska högskola och Ideon
Stephan Müchler är vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Sven-Christer Nilsson är f.d koncernchef i Ericsson och f.d styrelseordförande i Försvarets materielverk
Mikael Odenberg är f.d gd för Svenska kraftnät och f.d försvarsminister
Eva Östling är vd för Visita – svensk besöksnäring
Anders Brännström är generalmajor och f.d arméchef
Anders Danielsson är ordförande i Röda korset, f.d gd Migrationsverket, och f.d chef för SÄPO
Barbro Fridén är f.d sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
Jonas Hafström är styrelseordförande vid Lunds universitet och f.d ambassadör i Bangkok
Eva Hamilton har styrelsebefattningar och är f.d vd för Sveriges Television
Peter Bergman är technical director vid AB Tetra Pak
Nils Bildt är styrelseordförande i Teleopti
Valerie Binner har haft olika personalchefsbefattningar på Elekta, Dometic Group och AstraZeneca
Susanne Hagström Rosenqvist är polisområdeschef i Södra Skåne
Ola Johannesson är operativ chef vid SOS Alarm AB, är f.d räddningschef i Ljungby kommun
Kerstin Lingebrant är förvaltningschef i Svalövs kommun, f.d personalchef i sjukvården, utvecklingsledare i Apoteket AB, gymnasielärare
Jan Nygren är styrelseordförande för Försvarets materelverk, f.d statsråd och tidigare vice vd för SAAB AB
Jan Pålsson är f.d kommundirektör i Kristianstad
Cecilia Schelin Seidegård är landshövding på Gotland
Susanna Schneeberger är vd för Terex Material Handling och har haft olika ledande befattningar inom Trelleborgskoncernen
Cecilia Skingsley är vice riksbankschef

Artikelnr: 9789188168771 Kategorier: ,
Författare

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Foto: privat

Webbsida: http://karlisn.blogspot.se/

 

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling. Marco Smedberg föreläser gärna om sina böcker, och han anordnar även historiska temaresor runtom i världen. Läs mer om detta på hans egen hemsida www.marcosmedberg.se

Foto: Håkan Sandbring

Webbsida: http://www.marcosmedberg.se

Information
Boktyp

Mjukband

Författare

Karlis Neretnieks, Marco Smedberg

ISBN

978-91-88168-77-1

Pris

269 kr

Sidantal

188 sid

Titel

Att leda i svåra lägen: Civila chefer och militära lärdomar

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder