Några ögonblicks förundran

285.00 kr

Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760–1880
Leif Runefelt

Ben Raphilo var en man som kunde vika ihop sig själv och stoppa in sig i en påse. Han var en av hundratals personer som åkte runt i 1800-talets svenska städer och erbjöd några ögonblicks förundran – ett magiskt avbrott i det vanliga livet. Underhållarkulturen som han var en del av hade särskilda förutsättningar. Vi kan i boken bekanta oss med underhållningsgenrer såsom magi, menagerier, panoramor, vaxkabinett och akrobatik och får en överblick över den förunderliga värld som var 1800-talets underhållning.

Med utgångspunkt i annonser i svensk press undersöker Leif Runefelt hur marknaden för förundran såg ut i Sverige. Han vill visa att aktörerna stundom kunde åtnjuta en ganska hög status och uppskattas, inte bara av marknadspubliken utan också av städernas borgerskap. De här konstutövarna var oftast verksamma på marknader men de var inga enkla marknadsgycklare utan skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor som lika gärna kunde uppträda i rådhusen. Genom sin förmåga att med sina egna kroppar, djur eller föremål visa upp företeelser som gick långt bortom småstädernas vardag lyckades de locka både hög och låg – i ett land på tröskeln till det moderna.

I sin ingående och väl avvägda undersökning lyfter Runefelt fram både hur kringresande underhållare arbetade och anpassade sig till en föränderlig marknad på ett sätt som ger viktiga insikter i tidens samhälleliga och ekonomiska utveckling.

Scandia, 89:2, 2023

 

Lyssna på podden Historia.nu där programledaren Urban Lindstedt samtalar med Leif Runefelt kring boken: https://historia.nu/historia-nu/entreprenorerna-som-salde-forundran/

 

Lyssna på Vetenskapsradion Historia där Leif Runefelt samtalar med litteraturvetaren Thomas Götselius kring boken under en promenad på Djurgården: https://sverigesradio.se/avsnitt/dresserade-kanariefaglar-roade-1800-talet

Artikelnr: 978-91-89361-35-5 Kategorier: , ,
Beskrivning

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har fokuserat svenska eliters tankesätt under förmodern tid, och under senare år även studerat olika uppfattningar om konsumtion och konsumenter från 1700-talet till tidigt 1900-tal.

Bland Leifs publikationer finns En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen (2011) om den svenska herrgårdskulturens uppfattningar om sig själv och sitt lokalsamhälle. 2015 utkom Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet och förställning i debatten om svensk konsumtion 1730–1830. Den reklamhistoriska studien Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914 publicerades 2019.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Leif Runefelt

Sidantal

415 sid

Illustrerad

49 illustrerade sidor

ISBN

978-91-89361-35-5

Pris

285 kr

Titel

Några ögonblicks förundran. Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760–1880

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande