Leif Runefelt

Leif Runefelt

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk mosskultur om mossodling, torvmarksexploatering och landskapsförändring i Sverige 1750–2000 (2008/2010) samt en studie över den svenska herrgårdskulturens uppfattningar om sig själv och sitt lokalsamhälle, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860 (2011). Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830 utkom år 2015 och nu är han aktuell med Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914 (2019).

Böcker

Några ögonblicks förundran

Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760–1880
Leif Runefelt

1800-talets svenska städer besöktes ofta av ambulerande underhållare som med menagerier, vaxkabinett och akrobatik erbjöd publiken en stund av magi som ett välkommet avbrott i vardagen. Med utgångspunkt i annonser i svensk press undersöker Leif Runefelt hur marknaden för förundran såg ut i Sverige.

Läs mer »

Den magiska spegeln

Den magiska spegeln

Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914
Leif Runefelt

Vid sekelskiftet 1900 lades grunden för ett självklart inslag i vårt moderna liv: reklambilden. Industrialismens otaliga produkter skulle säljas med en teckning eller ett foto – cyklar, blusar, tvålar, tidningar, underkläder och allt möjligt som skulle säljas i mängd.

Läs mer »

Att hasta mot undergången

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, föreställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830
Leif Runefelt

Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé.

Läs mer »

Förmoderna offentligheter

Förmoderna offentligheter

Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830
Leif Runefelt & Oskar Sjöström (red.)

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid? En offentlig arena finns i alla samhällen där människor kan gå utanför sin egen dörr och därmed också en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka diskussion och skapa konflikter.

Läs mer »