Klas Kronberg

Klas Kronberg

Klas Kronberg (f.1977), fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap samt fil. mag. i kulturvetenskap. Han har tidigare varit redaktör för bland annat Lumpen – från mönstring till muck (2014), Karl XII och svenskarna i Osmanska riket (2015) och Sömmerskor, tornsvalor och soldater (2016). Han är verksam vid Armémuseum som bibliotekarie.

Böcker
Minnet av Narva

Minnet av Narva

Om troféer, propaganda och historiebruk
Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.)

Slaget vid Narva är en av den svenska krigsmaktens mest berömda segrar. Slaget stod utanför staden Narvas murar den 20 november år 1700 mellan svenska och ryska arméer och resulterade i att den ryska belägringen av staden hävdes och den svenska armén kunde räkna sig som segrare.

Läs mer »