Kristofer Hansson

Kristofer Hansson

Kristofer Hansson är lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och docent i etnologi. Hans forskningsintresse rör barn och unga som lever med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Han har även forskat om medicinska praktiker inom vården och ny biomedicinsk teknologi.

Böcker
Movement of knowledge

Movement of knowledge

Medical humanities perspectives on medicine, science, and experience
Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.)

Medicinsk kunskap är alltid i rörelse. Den kan färdas från laboratoriet till kontoret, med en pressrelease till en patient, via en vetenskaplig artikel till en tjänsteman och kanske vidare till en beslutsfattare.

Läs mer »