Lotta Svensson

Lotta Svensson

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Hon har därefter, med en interaktiv ansats, fortsatt forska om barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling och spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass, och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

Foto: Johannes Ferner

Webbsida: www.hufb.se/lottasvensson

 

Böcker
Lämna eller stanna?

Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige”
Lotta Svensson (red.)

Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompetent arbetskraft. Och vad händer med framtidstron och utvecklingen i en bygd som de unga flyttar ifrån?

Läs mer »