Magnus Hultén

Magnus Hultén

Magnus Hultén (f. 1970) är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Hans forskning rör den svenska grundskolans och folkskolans utveckling och förändring. Hultén har särskilt intresserat sig för historiska förändringar av skolans innehåll, framdrivna av såväl politiska som kulturella övertygelser. Han skrev en licentiatuppsats vid Chalmers 1999 och doktorerade i pedagogik vid Stockholms universitet 2008.

Böcker

Striden om den goda skolan

Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt
Magnus Hultén

Vi pratar mycket om kunskap i samhället idag – ett åtråvärt begrepp som blev ett nyckelord i kampen mot den så kallade flumskolan som blev rejält utskälld i slutet av 1970-talet. ”Kunskap” blev därefter den klara ledstjärnan för 1990-talets skolreformer.

Läs mer»