Margaretha Thomson, f.d. Rossholm Lagerlöf

Margaretha Thomson

Margaretha Thomson, f.d. Rossholm Lagerlöf, är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier. Hon är rådgivare till universitetet i frågor om projektet Accelerator, en mötesplats kring konst, samhällsfrågor och forskning. Verksamheten riktar sig till allmänheten, studenter och forskare vid Stockholms universitet.

Böcker
Det visar sig

Det visar sig

Estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna
Margaretha Rossholm Lagerlöf

Vad är det som sker när vi tolkar konstverk? Betraktare kan man vara utan att behöva förklara sin känsla. Först när man inser att verken skiljer sig från annan verklighet får man tillgång till dem menar konstvetaren Margaretha Rossholm Lagerlöf.

Läs mer »

A place to know

A Place to Know

Aesthetic Meaning in Recent Visual Art
Margaretha Rossholm Lagerlöf

To engage with the aesthetic is to watch yourself watching – and what you see cannot be reached, for all that exists is the reflection of the vision performed by you. The aesthetic experience offers insights into the consciousness that are both ancient and linked to creative inventions in present-day art culture.

Läs mer »