Maria Björkman

Maria Björkman

Maria Björkman är forskare i medicin- och vetenskapshistoria på institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hon intresserar sig primärt för kulturella och politiska aspekter av medicin, med fokus på sociala nätverk, biopolitik och identitet. Hennes nuvarande forskning handlar om etiska konflikter i den svenska neurosedynskandalen.

Foto: Malin E. Nilsson

Böcker

Prostatan – det ständiga gisslet?

Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
Maria Björkman (red.)

Prostatan är för många av oss ett organ med oklar funktion, som framför allt förknippas med cancer. Såväl förr som nu har den setts som en problemskapare, rentav som kroppens soptunna, men också som en njutningskörtel.

Läs mer »