Maria Rönnlund

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Anna Nilsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

Läs mer »