Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. Forskningen berör särskilt frågor om arbetets och pensioneringens mening, arbetslivets individualisering, omvandlingen av svensk och europeisk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, samt förutsättningar för fackligt samarbete i Europa.

Foto: Marita Flisbäck

Webbsida: http://socav.gu.se/

Böcker
Farväl till arbetet

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck & Anna Lund

Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, men även motvilliga pensionärer kommer till tals.

Läs mer »