Michael Godhe

Michael Godhe

Michael Godhe är idéhistoriker och verksam som lärare och forskare på Institutionen för kultur och samhälle på Campus Norrköping, Linköpings universitet. Han disputerade vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet på den idéhistoriska studien Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003). Tillsammans med Luke Goode vid University of Auckland har han lanserat det transdisciplinära forskningsfältet kritiska framtidsstudier (critical future studies).

Webbsida.

Böcker

AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv

Daniel Bodén & Michael Godhe (red.)

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media, men är de egentligen rimliga?

Läs mer »