Peter Gillgren

Peter Gillgren

Peter Gillgren är en svensk konsthistoriker och innehavare av Anders Zorns professur i konstvetenskap vid Stockholms universitet. 1995 disputerade han i Uppsala på en mentalitetshistoriskt inspirerad avhandling om målade minnestavlor i Sverige från 1500- och 1600-talet. Sedan dess har det blivit många artiklar och några böcker om framför allt renässansens och barockens bildkonst.

Sedan 2013 är Peter Gillgren ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Han bor i Stockholm med sin familj, och utöver konst och litteratur är han mycket musikintresserad.

Fotograf: Maria Ihrsén

Webbsidahttp://www.petergillgren.se/

Böcker

Siting Michelangelo

Spectatorship, site specificity and soundscape
Peter Gillgren

Michelangelos storhet som konstnär ligger inte bara i hans strävan efter fullkomlighet och skönhet, utan även i hans unika sätt att närma sig den konstnärliga processen och platsens betydelse. Michelangelos fresker i Sixtinska kapellet, skulpturer i Medicikapellet och andra monument bör alla förstås som dramatiserande tillskott till miljöerna de placerades i.

Läs mer »