Peter Haldén

Peter Haldén

Peter Haldén är docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hans forskning kretsar kring tre pelare: (1) Hur politiska och militära ordningar etableras, underhålls och sönderfaller över lång tid i Europa och Asien. (2) Hur militärt våld används för att uppnå politiska mål. (3) Militärorganisation. Haldéns forskning har fokuserat på ritualer, symboler och myter i militära organisationer.

Böcker
Mod i strid och filosofi

Mod i strid och filosofi

Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget
Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.)

Mod är en egenskap som hyllats i alla krigförande kulturer. Konsten, litteraturen och filosofin har ofta tagit upp modet som tema, både för att befästa ett militärt ideal och för att problematisera denna egenskap. Men vad är egentligen mod?

Läs mer »

1648. Den westfaliska freden

1648. Den westfaliska freden

Arv, kontext och konsekvenser
Peter Haldén

Westfaliska freden år 1648 är ett av den europeiska och svenska historiens mest välkända årtal. Slutet på trettioåriga kriget och de fördrag som beseglade uppgörelsen har tolkats, framförallt inom statsvetenskapen, som början på den moderna eran inom internationell politik och som ett dramatiskt brott mot det förmoderna sättet att bedriva politik.

Läs mer »