Utmaningen

239.00 kr

Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid

 

Mikael Byström

Under 1920- och 1930-talen var den svenska flyktingpolitiken tydligt restriktiv och staten tog ringa ansvar för de utländska medborgare som fanns i landet. I början av 1950-talet hade staten dock accepterat det övergripande ansvaret över flyktingfrågorna och grunden lades till den liberala flyktingpolitik och den i stort sett fria invandring som utmärkte Sverige under seklets mitt.

Utmaningen beskriver historikern Mikael Byström hur den gradvisa förändringen skedde. Flyktingar och andra immigranter kom att integreras i det svenska välfärdssystemet på i stort sett samma villkor som svenska medborgare. Men hur gick detta möte mellan den unga välfärdsstaten och flyktingarna till och hur organiserades myndigheterna? Vilka rättigheter och möjligheter hade dessa nya medborgare till försörjning, stöd och utbildning? Hade flyktingens kön, nationalitet och klass någon betydelse i sammanhanget?

Boken ger oss nya historiska perspektiv på både välfärdsstaten och flyktingpolitiken – två aktuella och intensivt  debatterade ämnen också i Sverige av idag.

Artikelnr: 9789187121036 Kategorier: , , ,
Författare

Mikael Byström är historiker och forskar om den svenska flyktingpolitiken under framförallt andra världskriget.

Han är aktuell med antologin Reaching a State of Hope, som är ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med historikern Pär Frohnert.

Han har tidigare publicerat En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 (2006) och flera artiklar i ämnet. Han har också i artiklar och som medredaktör till en lärobok intresserat sig för populärmusik som ett forskningsfält för historiker. Mikael Byström är verksam som universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Mikael Byström

ISBN

978-91-87121-03-6

Pris

239 kr

Sidantal

336 sid

Titel

Utmaningen: Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid

Utgiven

2012