Sebastian Godenhjelm

Sebastian Godenhjelm

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning omfattar nya former av offentlig förvaltning, samverkan bland olika aktörer och processer inom regional utveckling.

Böcker
Innovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer
Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen & Stefan Sjöblom (red.)

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv. De offentliga verksamheternas effektivitet och kvalitet ska öka, samtidigt som de ska möta hållbarhetsutmaningar, stärka relationen till sina brukare och medborgare och kunna ta tillvara möjligheter som uppstår.

Läs mer »