Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Skolagans historia och pedagogik

Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820
Björn Norlin

Författaren redogör i boken för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag.

Läs mer och beställ