Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson är historiker och universitetslektor på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2006 vid Stockholms universitet med avhandlingen Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur . Hon har därefter forskat vidare kring medeltida handel och lagar, men även om 1500-talets föreställningsvärld. Järtecken. Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom (2018) är ett resultat av ett flerårigt forskningsprojekt om Joen Petri Klints järteckenbok.

Foto: Peter Modin

Böcker
Järtecken

Järtecken

Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom
Sofia Gustafsson

Kometer, norrsken, jordbävningar, drakar, missbildningar och andra märkligheter – ofta uppfattades de som så kallade järtecken som varslade om kommande olyckor.

I sin 400 sidor långa bok från 1500-talets andra hälft beskriver kyrkoherden Joen Petri Klint i ord och bild dessa bisarra tecken, deras uppkomst och betydelser.

Läs mer »