Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Sofia Gustafsson

Foto: Peter Modin

Sofia Gustafsson är historiker och universitetslektor på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2006 vid Stockholms universitet med avhandlingen Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur . Hon har därefter forskat vidare kring medeltida handel och lagar, men även om 1500-talets föreställningsvärld. Järtecken. Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom (2018) är ett resultat av ett flerårigt forskningsprojekt om Joen Petri Klints järteckenbok.

Foto: Peter Modin

Böcker

Järtecken

Järtecken

Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom

Sofia Gustafsson

Kometer, norrsken, jordbävningar, drakar, missbildningar och andra märkligheter – ofta uppfattades de som så kallade järtecken som varslade om kommande olyckor.

I sin 400 sidor långa bok från 1500-talets andra hälft beskriver kyrkoherden Joen Petri Klint i ord och bild dessa bisarra tecken, deras uppkomst och betydelser.

Läs mer »