Sofia K. Ledberg

Sofia K. Ledberg

Sofia Knöchel Ledberg forskar och undervisar i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hon disputerade i statskunskap vid Uppsala universitet 2014 med en avhandling om professionell autonomi inom den kinesiska militären. Efter disputationen har hennes forskning, både teoretiskt och empiriskt, i huvudsak fokuserat på statlig styrning av det militära maktmedlet och vilka konsekvenser olika styrningsformer har för officerskårens handlingsutrymme i såväl demokratier som icke-demokratier. I ett pågående forskningsprojekt studerar Ledberg, tillsammans med kollegor från Försvarshögskolan och Uppsala universitet, hur de senaste decenniernas mål- och resultatstyrning påverkar professionella grupper inom svenska Försvarsmakten och Polismyndigheten avseende autonomi, organisatorisk utveckling samt yrkesutövning.

Böcker
Officeren, staten och samhället

Officeren i en föränderlig värld

Sofia K. Ledberg

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden – en roll som kräver en viss handlingsfrihet, om än begränsad.

Läs mer »

Tags: