Stefan Sjöblom

Stefan Sjöblom

Stefan Sjöblom är statsvetare och professor i kommunalförvaltningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör områden som kommunal och regional utveckling, reformpolitik och nya styrformer i offentlig sektor.

Böcker
Innovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer
Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen & Stefan Sjöblom (red.)

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv. De offentliga verksamheternas effektivitet och kvalitet ska öka, samtidigt som de ska möta hållbarhetsutmaningar, stärka relationen till sina brukare och medborgare och kunna ta tillvara möjligheter som uppstår.

Läs mer »