Tigran Haas

Tigran Haas

Tigran Haas är docent och lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Han är föreståndare för Center för framtida stadsrum (CFP) vid KTH, programansvarig för KTH:s magisterprogram i urbana studier och forskningsledare för projektet Urban form och mänskligt beteende. Haas har publicerat över femtio artiklar och åtta böcker, varav den senaste är In the post–urban world: Innovative transformations in global city regions (2018) tillsammans med Hans Westlund.

Foto: Krister Olsson

Böcker

Samhällsbyggandet som mysterium

Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier
Jesper Meijling & Tigran Haas (red.)

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har efter genombrottet ständigt tolkats och debatterats.

Läs mer »