Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Home2020 (Page 8)

februari 2020

Helena Hermansson är statsvetare och arbetar som biträdande lektor på Försvarshögskolan i Stockholm. Helena forskar bland annat om samverkan i samband med hantering av katastrofer.

Fredrik Bynander är statsvetare vid Försvarshögskolan där han är chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han har forskat om krishantering, ledarskap och säkerhet i tjugo år.

Sara Bondesson är statsvetare och postdoktor på Försvarshögskolan i Stockholm. Sara forskar om katastrofhantering i relation till frågor om rättvisa, identitet och makt.

Zeth Alvered är forskare med särskilt intresse för medeltida och fornsvenska texter. Han har också varit redaktör vid Svenska Akademiens Ordbok.

Dubbel glädje blir det när nya boken Forms of Knowledge och forskningsnavet Center för kunskapshistoria, LUCK, lanseras den 4 mars. Boken har redan kommit från tryck och släppts till hugade läsare och i mars 2020 inrättas centret som en del av Historiska institutionen i Lund. Centret kommer

Thomas Småberg är biträdande professor i historia vid Malmö universitet. Han har forskat om hövisk kultur samt litteratur och är särskilt intresserad av hur ritualer och symboler konstruerar makt i det medeltida samhället.

Martin Nykvist är kyrko­historiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. I sin forsk­ning intresserar sig Nykvist för frågor om genus och kyrkans relation till det omgivande samhället. Alla mäns prästadöme är hans doktorsavhandling.

Katja Lindqvist forskar om konstnärer som entreprenörer och ledare, och om organisering och finansiering av kulturverksamheter.

Peter C. Hogg är kännare särskilt av engelsk historia under tidig medeltid. Han har arbetat vid British Library, där han var sektionschef för den skandinaviska sektionen.

Erik Carlquist har tjänstgjort vid Kungliga Biblioteket och andra forskningsbibliotek. Han har även arbetat med olika uppslagsverk, bl a Nationalencyklopedin. Han är pensionerad men verksam som översättare.