Sara Bondesson

Sara Bondesson

Sara Bondesson är statsvetare och postdoktor på Försvarshögskolan i Stockholm. Sara forskar om katastrofhantering i relation till frågor om rättvisa, identitet och makt.

Böcker
Att samverka i kris

Att samverka i kris

Vanliga människor i ovanliga situationer
Sara Bondesson, Fredrik Bynander & Helena Hermansson

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen.

Läs mer »