Helena Hermansson

Helena Hermansson

Helena Hermansson är statsvetare och arbetar som biträdande lektor på Försvarshögskolan i Stockholm. Helena forskar bland annat om samverkan i samband med hantering av katastrofer.

Böcker
Att samverka i kris

Att samverka i kris

Vanliga människor i ovanliga situationer
Sara Bondesson, Fredrik Bynander & Helena Hermansson

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen.

Läs mer »