Martin Nykvist

Martin Nykvist

Martin Nykvist är kyrko­historiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. I sin forsk­ning intresserar sig Nykvist för frågor om genus och kyrkans relation till det omgivande samhället. Alla mäns prästadöme är hans doktorsavhandling.

Böcker
Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978
Martin Nykvist

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrk­ liga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat ”Männens uppgift i arbetet för Guds rike” våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på söndagarna däremot gapade deras platser tomma i kyrkbänkarna.

Läs mer »