Jesper Meijling

Jesper Meijling

Jesper Meijling är forskare, författare och arkitekt. Han är verksam vid avdelningen för historiska studier och avdelningen för urbana och regionala studier, KTH. Meijling fokuserar bland annat på fenomenet marknadisering av offentliga verksamheter och tekniska system. Han har senast publicerat den uppmärksammade rapporten Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? (2018) och tidigare Marknad på villovägar (2014). Meijling har tidigare skrivit om Jane Jacobs för svenska läsare, till exempel i boken Påståenden om framtiden (2008).

Foto: Jessica Segerberg

Böcker

Samhällsbyggandet som mysterium

Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier
Jesper Meijling & Tigran Haas (red.)

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har efter genombrottet ständigt tolkats och debatterats.

Läs mer »