Jon Helgason

Jon Helgason

Jon Helgason är docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlade om uppkomsten av en modern litterär offentlighet, men hans forskning har på senare tid handlat om frågor rörande litterärt värde, modern litteratur- och kulturdebatt och samspelet mellan litteraturen och samhället. Helgason är tidigare redaktör för SAOB (2008–2013) och tidigare medlem av och ordförande för Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur (2016–2019).

Webbsida: https://lnu.se/personal/jon.helgason/

Böcker

Forbidden Literature

Case studies on censorship
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld (red.)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller anstötliga.

Läs mer »

Hype

Hype

Bestsellers and Literary Culture
Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann Steiner (red.)

Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse.

Läs mer »

Women’s Language

An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800
Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason (red.)

Finns det ett särskilt kvinnorum i språket? Denna teori prövas empiriskt av författarna till Women’s Language. Genom att utförligt analysera stil och uttryck i en omfattande samling brev (cirka 1 300 brev), skrivna på fem olika språk – latin, engelska, tyska, franska och svenska – från medeltid till och med 1700-talet, prövas här denna teori.

Läs mer »