Magnus Perlestam

Magnus Perlestam

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Hans forskning har rört ämnen som kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i karolinernas tid. Därefter har hans fokus legat på militär vardagshistoria och de mindre strider som blossade upp i det lilla kriget under det stora nordiska kriget. På detta tema har han publicerat flera artiklar och Det lilla kriget är hans första bok i ämnet.

Böcker

Det lilla kriget

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702­–1709
Magnus Perlestam

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i hög präglade de karolinska soldaternas och officerarnas vardag. I vilka sammanhang uppstod dessa strider och vem deltog i dem?

Läs mer »

Lydnad i karolinernas tid

Lydnad i karolinernas tid

Magnus Perlestam

Vad innebar »lydnad» bland svenska militärer kring sekelskiftet 1700? Ofta framställs relationen mellan befäl och soldater under Karl XII:s tid och senare som tämligen okomplicerad: officeren kunde med stor auktoritet förvänta sig ovillkorlig lydnad

Läs mer »

Tags: