Marie Cronqvist

Marie Cronqvist

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria vid Lunds universitet. Hon intresserar sig framför allt för kalla krigets medie- och kulturhistoria och hennes forskning har bland annat berört svensk civilförsvarsinformation och televisionssamarbetet mellan Sverige och DDR.

Böcker

1973

En träff med tidsandan
Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Martin Wiklund (red.)

1970-talet uppfattas ibland som ett identitetslöst årtionde, en decennierlång transportsträcka mellan det »röda» 1960-talet och det »blå» 1980-talet. Men är det en rättvis bild?

Läs mer »

War Remains

Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars
Marie Cronqvist, Lina Sturfelt (red.)

Under 1900-talets första hälft miste över 120 miljoner människor livet på slagfält, i läger, epidemier och svält som följde i världskrigens spår. Offren stod ofta i förgrunden i rapporteringen och minnen av terror och trauma levde kvar i fredstid.

 Läs mer »