Marie Cronqvist

Marie Cronqvist

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik vid Lunds universitet. Från och med 2024 är hon professor i modern historia vid Institutionen för kommunikation och samhälle vid Linköpings universitet.

Marie intresserar sig för relationen mellan politik och kultur i efterkrigstidens och kalla krigets Sverige och Europa. Specifika projekt har behandlat civilförsvarspropaganda, psykologiskt försvar samt utbytet mellan Sverige och DDR på radions och televisionens område.

Foto: Ulrika Oredsson

Webbsida: www.kom.lu.se/person/MarieCronqvist

Böcker

Expanding media histories

Cultural and material perspectives

Sune Bechmann Pedersen, Marie Cronqvist & Ulrika Holgersson (red.)

Mediehistoria är ett snabbt växande fält som omfattar mer än studier av medieteknologier eller institutioner som press, radio och tv. I antologin visar författarna på styrkorna med att använda ett brett mediebegrepp och analyserar i boken allt från vardagsnära trycksaker till transnationella politiska fenomen med exempel tagna ur bl.a. spiritistiska seanser, gallupundersökningar och Ikeakataloger.

Läs mer»

1973

En träff med tidsandan
Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Martin Wiklund (red.)

1970-talet uppfattas ibland som ett identitetslöst årtionde, en decennierlång transportsträcka mellan det »röda» 1960-talet och det »blå» 1980-talet. Men är det en rättvis bild?

Läs mer »

War Remains

Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars
Marie Cronqvist, Lina Sturfelt (red.)

Under 1900-talets första hälft miste över 120 miljoner människor livet på slagfält, i läger, epidemier och svält som följde i världskrigens spår. Offren stod ofta i förgrunden i rapporteringen och minnen av terror och trauma levde kvar i fredstid.

 Läs mer »