Marita Flisbäck

Marita Flisbäck

Marita Flisbäck är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning berör frågor om arbetets mening, människors yrkes- och livsval, liksom hur meningsskapande inramas av frågor om social klass och genus. På senare år har analyserna utgått från ett existenssociologiskt perspektiv.

Foto: Mattias Bengtsson

Webbsida: https://socav.gu.se

Böcker
Farväl till arbetet

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck & Anna Lund

Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, men även motvilliga pensionärer kommer till tals.

Läs mer »