Martin Dackling

Martin Dackling

Martin Dackling är docent i historia och biträdande lektor vid Lunds universitet. Hans forskning har huvudsakligen haft fokus på samhällsförändringar under 1800-och 1900-talen, särskilt rörande egendom, arv och hushåll. Avhandlingen Släktgårdens uppkomst. Jord och marknad i Skaraborg 1845–1945 (2013) vid Göteborgs universitet handlade om förändrade relationer mellan släkt och jord och belönades med pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungl. Vitterhetsakademien och av Gustav Adolfs Akademien. Han har också varit redaktör för böckerna Frihetens och upproriskhetens bakterier. Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år (2014) och Reformer og ressourcer. Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde (2017).

Foto: Christina Dackling

Webbsida: https://www.hist.lu.se/person/MartinDackling/

Böcker

Istället för äktenskap

Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige
Martin Dackling

När landsbygden förändrade sig väldigt snabbt så blev det här ett legitimt sätt att leva sitt liv. Det innebar vissa uppoffringar, men syskonen kunde hålla ihop gården, leva hyfsat gott och ha sin status kvar.

Läs mer »